Cần làm gì để tránh biến chứng về mắt khi bị bệnh tiểu đường?

Facebook vừa cho biết sẽ thử nghiệm tính năng “Gặp gỡ bạn mới” tại thị trường Việt Nam. Tính năng cho phép người dùng mạng xã hội này làm quen với nhau dựa trên các sở thích chung, và cả hai người phải không có bạn bè chung nào.

Continue Reading Cần làm gì để tránh biến chứng về mắt khi bị bệnh tiểu đường?